การวัดผลการจัดการความรู้ (๕)

 วันที่ ๙ ธันวาคม การประชุมเพื่อ "ลปรร" ของกลุ่มประเทศอาเซียน จัดขึ้นวันสุดท้ายในช่วงเช้าเป็นการ กล่าวสรุป โดย Dr.Moktan จาก APO กรุงโตเกียว  และ มอบงานให้ตัวแทนของแต่ละประเทศดำเนินการ หาคำตอบ หลังจากนั้นได้ให้สมาชิกเข้ากลุ่ม ๓ กลุ่ม และ นำเสนอผลงานในภาพรวมเป็นทีม โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม ซึ่งผลสามารถ ดูได้จาก ( Link1 ) (link2) และ (Link3)

 ลองศึกษาดูครับ การทำ Workshop กับ ทีมงานนานาชาติ และ APO

JJ,Yogyakatar,Indonesia