ขอร่วมการเดินทาง

orange alright
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้แผ้วทางไว้ให้เดินแล้ว พร้อมกัลยาณมิตรอีกมากมายที่นับวันจะมีจำนวนมากขึ้น
 

การได้มาร่วมงาน "มหกรรจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒" นี้ ทำให้เชื่อว่าการตั้งมั่นจะพัฒนาสังคมนั้น เรามิได้ทำไปโดยลำพัง ไม่ได้ทำไปอย่างไร้ทิศทาง แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และคณะ สคส. มีองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐที่มีวิสัยทัศน์และเอาจริงกับการนำความรู้สู่สังคม ได้แผ้วทางไว้ให้เดินแล้ว พร้อมกัลยาณมิตรอีกมากมายที่นับวันจะมีจำนวนมากขึ้น มีช่องทางให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ มีเครือข่ายการเรียนรู้ เกิดขึ้นและขยายตัวอยู่ทุกวัน และมีชุมชนอย่างกุดขาคีม ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างกำลังใจ เป็นแบบอย่างในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมจากจุดเล็กๆ คนน้อยๆ จนเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตามรอยขบวนการสร้างความรู้สู่สังคมความเห็น (0)