แนวทางการบำบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม

ยังไม่สามารถมาพบทันตแพทย์ได้ จำเป็นต้องได้รับการบำบัดฉุกเฉินไปก่อนโดยแพทย์และพยาบาล

     จากการทำ C3ther ทันตกรรม  พบว่าในสถาบันธัญญารักษ์ บ่อยครั้งที่ผุ้ป่วยยาเสพติดที่เป็นผู้ป่วยใน   มีอาการเจ็บป่วยทางทันตกรรม  หรือกรณีที่ทำฟันไปแล้วมีภาวะแทรกซ้อนเช่น  บวม   หรือ มีเลือดออกไม่หยุด    แต่ติดเสาร์อาทิตย์หรือเป็นหลังเลิกงาน   ยังไม่สามารถมาพบทันตแพทย์ได้  จำเป็นต้องได้รับการบำบัดฉุกเฉินไปก่อนโดยแพทย์และพยาบาล   ทางกลุ่มงานทันตกรรมจึงได้จัดทำ แนวทางปฏิบัติ ขึ้นมาเพื่อเป็นต้วช่วยให้แพทย์และพยาบาลได้ทราบถึงวิธีการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่เหมาะสม   ซึ่งเคยแจกให้กับหอผู้ป่วยในธัญญารักษ์ไปบ้างแล้ว  และจะแนบไปในเวชระเบียนผู้ปวยในที่มาผ่าตัดที่ทันตกรรมด้วย  

     สามารถ download ที่ http://gotoknow.org/file/chumpon/dental2.doc   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (0)