ตัวย่อที่ใช้ทางทันตกรรม

  จากการทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยด้วย C3ther ปัญหาหนึ่งที่พบว่ามักทำให้พยาบาลสับสนก็คือ   การที่ทันตแพทย์ใช้ตัวย่อที่คุ้นเคยก้นในหมู่ทันตแพทย์  แต่ทางพยาบาลหรือแพทย์ท้วไปอาจไม่คุ้นเคย

    ผมจึงได้สรุปตัวย่อที่หมอฟันมักใช้บ่อย  แนบไปกับเวชระเบียนผุ้ป่วยในที่มาทำฟันกลับไปให้พยาบาลในหอผู้ป่วยได้ใช้อ้างอิง  กรณีที่ไม่เข้าใจสิ่งที่หมอฟันเขียน   

    ใครอยากเอาไปเก็บไว้ใช้ เชิญ download ที่

 http://gotoknow.org/file/chumpon/dental1.doc

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

9258

เขียน

09 Dec 2005 @ 12:48
()

แก้ไข

15 Jun 2012 @ 15:42
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก