ผลงานทางวิชาการเป็นอย่างไร

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

        พบครูที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(ขึ้นไป)มักได้รับฟังเสียงบ่นว่า หนักใจเรื่องผลงานทางวิชาการ บ้างก็ว่าไม่เข้าใจบ้างก็ว่าไม่รู้จะทำอะไร ผมก็เลยไปค้นคว้าเอกสารนำมาเล่าให้ฟัง

       ผลงานทางวิชาการ หมายถึงเอกสาร หรือหลักฐาน(ไม่ใช่เอกสารก็ได้แต่ก็ต้องมีเอกสารกำกับอยู่นั่นแหละ) ที่ครูหรือบุคลากรพวกเราจัดทำขึ้นจากความรู้ ความสามารถ จากทักษะและประสบการณ์ของพวกเรา โดยเราได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และได้นำผลงานนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในหน้าที่ของพวกเราจนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

     ประเภทของผลงานเขาก็แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ

     ๑. งานแต่ง แปล เรียบเรียงหนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

     ๒. งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา(สพท.สพ.๒กำลังหน้าดำคร่ำเครียด ร่วมกันทั้งศน.ทั้งครู แต่ถ้าสำเร็จก็จะใช้เป็นผลงานได้สบายแต่ต้องมีชั้นเชิง รู้จักประยุกต์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแต่ละโรงเรียน)

     ๓. ผลงานลักษณะอื่นๆคือ

     ๓.๑ การประเมินงานหรือโครงการ

     ๓.๒ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา อาจเป็นชิ้นเอกสาร งานประดิษฐ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการสอน วิธีการพัฒนา ข้อนี้ที่ผมเห็นครูทำกันมากก็เป็นพวกบทเรียนสำเร็จรูป แบบฝึก cai หนังสือส่งเสริมประสบการณ์ต่างๆ

    ๓.๓ เอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าที่

     แต่หลักเกณฑ์บอกว่าแผนการจัดการเรียนรู้ มิให้นำมาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ แต่ให้นำไปใช้ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (6)

สวัสดีค่ะ คุณพิสูจน์

       ครูหลายคนบ่นเรื่องนี้มาก  ที่เขาบ่นน่ะส่วนหนึ่ง(ส่วนน้อย)ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  แต่ส่วนใหญ่ที่บ่นนั้นรู้ว่าจะทำอย่างไร  แต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจะถูกใจกรรมการประเมิน  เพราะเกณฑ์การประเมินมีชัดเจนแต่เกณฑ์ในใจของกรรมการก็เป็นอีกอย่าง  

       จึงเกิดปัญหา Double Standard ค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

ผมเห็นใจ เห็นจริง สิ่งที่ว่า

เหมือนนานา จิตตัง พุทธังสอน

มาตรฐาน เขานั้น มีขั้นตอน

แต่นิวรณ์ คนเรา ไม่เท่ากัน

พรหมวิหาร ไตรลักษณ์ อคติ

อีกทิฐิ มานะ พละขันธ์

ครูสองคน จบมาร่วม สถาบัน

ให้คะแนน เด็กนั้น ราวฟ้าดิน

แต่อย่างไร ขอให้ ทำดีก่อน

แล้วผลดี จะย้อน ไม่สูญสิ้น

ถึงวันนี้ ไม่เห็นผล ให้ยลยิน

ในชีวิน ภายหน้า ฟ้าอำไพ

 

ครู คศ.2
IP: xxx.47.104.162
เขียนเมื่อ 

อยกาทราบว่าคุณครู เป็นครู คศ.3หรือไม่ เห็นมีความสามารถหลายอย่าง ดีกว่า คศ.3 หลายคนที่เคยเห็น ไม่รู้ว่าได้มาอย่างไร บางคนเขียนและใช้ภาษาไทยยังไม่ถูกเลยแต่เป็นครู คศ.3ภาษาไทย หนูละงงมากเลย น่าจะได้เป็นอย่างคุณครูวิไลว่าไว้ และหนูเห็นผลงาน นวัตกรรมที่ทำไม่เห็นเด็กได้ใช้เลย 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • มาทักทาย..มาเป็นกำลังใจให้คุณครูพิสูจน์
  • แต่..ขออภัยค่ะ..ไม่มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ค่ะ
  • นอกจาก..มีความเชิดชูบูชาครู ด้วยเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง..เจ้าค่ะ
  • ขอให้คุณครูพิสูจน์ และครอบครัว รวมทั้งชาวบางลี่มีความสุขนะคะ
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณท่านอาจารย์พิสูจน์ค่ะ
  • สุพรรณอากาศเริ่มหนาวหรือยังคะ
  • รักษาสุขภาพนะคะ 
A
IP: xxx.53.146.180
เขียนเมื่อ 

งง