โอวาท หลวงปู่มั่น  ภูริทัตตะเถระ

คัดลอกจากหนังสือ เหตุต้น – ผลกรรม
           สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพัน  เพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง  แม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้  ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียว  โดยความไม่สมหวังตลอดไป  อนาคตที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน  อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีต  อนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามกาลของมัน  ปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้  เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย

 

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก่นธรรมความเห็น (1)

คณิน
IP: xxx.143.132.82
เขียนเมื่อ 

 คำสอนของพระเถระ กระทั่งพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของศาสนาอื่น  ผู้คนในศรัทธาแต่ละศาสนาต่างรับรู้ เคยได้ยิน  แต่มีบางส่วนเท่านั้นที่นำไปสู่การปฏิบัติได้  ท่าน ผช.คงยินดีนะครับ กับคำพูดที่ว่า "ธรรมะสวัสดี"  ผมเคยฟังจากแม่ชีสัญสนีย์ (คงสะกดผิด)  ฟังแล้วเย็นใจ  สงบใจมาก  ถ้าประชาชนทุกคนจะปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงแก่นธรรมของศาสนาตนเอง

  ถามท่าน ผช.ต่อครับ  กระแสการแปรรูปการไฟฟ้า  สักวันหนึ่งในอนาคตจะเข้าสู่วิกฤตดั่งเช่นประเทศอาเจนติน่าหรือไม่ครับ  ที่ระยะแรกของการแปรรูป  ทุกเรื่องทุกประเด็นมีแต่ด้านบวก  พอนานวันไป  ผู้ได้รับผลกระทบทั้งค่าไฟแพง ฯลฯ คือประชาชนที่ไม่ได้ถือหุ้น  ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ จากกิจการของไฟฟ้า