นิลเนตร์ 21

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

  วันนี้เป็นบันทึกของเมื่อวันพุธนะคะเพราะเมื่อวันอังคารไม่สบายเลยหยุดไม่ได้ไปฝึกงาน และในวันพุธก็ไปตอนเช้าเปิดรายการเสียงตามสายและเปิดเพลงประจำโรงเรียนตอน 8.00 น. เพื่อให้นักเรียนไปเข้าแถวตอนเช้า และหลังจากนั้นก็ได้ทำปกซีดี และดีวิดี ต่อจากที่ทำค้างเอาไว้เมื่ออาทิตย์ก่อน โดยใช้โปรแกรม MC. word แบ่งเป็น 2 สดมภ์ เพื่อที่จะทำได้  2 ปกพอดี โดยใช้การตัดรูปกิจกรรมตัวอย่างมาไว้หน้าปกและพิมพ์ข้อความบ่งบอกกิจกรรมนั้น ๆ ก็ทำจนถึง 15.00 น. จากนั้นก็ไปถ่ายรูปกีฬาประเพณีโดยใช้กล้องดิจิตอล CANON EOS 300 โดยก่อนใช้ก็ต้องมีการตรวจความพร้อมของกล้องเช็คแบตเตอรี่ การ์ดหน่วยความจำ ก่อนนำไปใช้และเมื่อใช้เสร็จก็ต้องตรวจความสมบูรณ์ของกล้องด้วยก่อนเก็บเข้าที่ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)