การวัดผลการจัดการความรู้ ( ๓ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การนำเสนอการจัดการความรู้ในประเทศไทย

การวัดผลการจัดการความรู้ ( ๓ )
            วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เริ่มตั้งแต่ ๐๙๐๐ น เริ่มด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง KM Monitoring โดย Mr.Proba NAIR จากประเทศสิงคโปร์ ตามด้วยการบรรยายเรื่อง Measuring the Intangible โดย Mr.Alwin จากประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ “การจัดการความรู้” โดยตัวแทนจากประเทศที่เข้าร่วมครับ
            สำหรับประเทศไทยที่ ดร.เต็มจิต นำเสนอสามารถ เรียกดูได้จากที่ ( Link1 ) ครับ
JJ (Yogyakarta,Indonesia)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)