บันทึกตุลา18

จัดบอร์ดถวายพระพร

               29/พ.ย./2548 วันนี้เป็นวันที่จะต้องมาจัดบอร์ดในการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการตระเตรียมงาน ดังนี้

  1. ตกแต่งภาพที่พระเจ้าอยู่หัวในพระอิริยาบถต่าง ๆ ใน Photoshop
  2. พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์สี Laser ขนาดใหญ่
  3. นำภาพที่พิมพ์มาเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์
  4. นำภาพที่เคลือบเสร็จแล้วมาติดลงในบอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่
  5. นำบอร์ดที่ติดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วมาติดตั้งที่ด้านล่างในบริเวณงาน

               ซึ่งขั้นตอนในการทำทั้งหมดนี้ใช้เวลาทั้งวันเลยทีเดียว ในส่วนของการพิมพ์ภาพ เคลือบและติดบอร์ดนั้นใช้เวลาในช่วงเช้า ส่วนการติดตั้งใช้เวลาในช่วงบ่าย โดยติดตั้งบอร์ดจำนวน 8 บอร์ดในแต่ละบอร์ดมี 2 ภาพ วันนี้เป็นงานเร่งที่ต้องทำให้ทันต่อเวลาที่มี เป็นการสร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของตุลาความเห็น (0)