นภาพร 22

photoshop
วันที่ 6/12/48
          วันนี้ก็เป็นวันที่ไม่เร่งด่วน จึงนำงานที่ Save ไว้มาแต่งด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP 7.0
วิธีทำ
·        เปิดโปรแกรม Photoshop 7.0 ขึ้นมา
·        เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการแต่งขึ้นมา
·        File – Open เปิดภาพที่ต้องการ
·        ไปที่ Crop เพื่อเปลี่ยนขนากเป็น 4x6
·        ถ้าต้องการปรับสีไปที่  Ajustmints – Leves หรือ
                                  Auto  levels
                                  Auto  Coontrast
                                  Auto  Color  แล้วแต่ความเหมาะสมของภาพ
·        ลบรอยเปื้อนของสไลด์ให้สะอาด
·        จัดเก็บข้อมูล  File – Save AS ลงใน Folder ที่ตั้งไว้
     วันนี้แค่นี้ก่อนะคะ..สวัสดีคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนภาพรความเห็น (0)