ย่อมมีบ้างเป็นธรรมดาในชีวิตการทำงานที่ในบางครั้ง ที่อาจขาดความมั่นใจในตนเองบ้าง เชื่อว่าตนเองทำไม่ได้หรืออาจทำได้ไม่ดีนัก ลองมาสำรวจดูตนเองสักหน่อยครับว่าเป็นเพราะอะไร และจะมีวิธีการฝึกฝนตนเองให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไร

ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการเคารพนับถือตนเอง และเชื่อว่าตนเองทำได้ ถึงแม้จะยังไม่เคยทำงานนั้นมาก่อนเลย ตรงนี้แก้ไขได้ โดยการเรียนรู้ศึกษางานนั้นๆ บางครั้งอาจ

  • ขอคำแนะนำ หากเราไม่เคยมีประสบการณ์หรืองานนั้นยากเกินความสามารถเรา ก็จงอย่ารีรอที่จะขอคำแนะนำจาากผู้มีประสบการณ์ / ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นโดยเฉพาะแล้วก็จะทำงานนั้นด้วยความวิริยะ หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องที่จะทำเพื่อหาวิธีแก้ไข
  • อย่าท้อแท้  จงอยาท้อแท้ว่าเรามีปมด้อย พูดไม่เก่งบ้าง สุขภาพไม่ดีบ้าง ความจำไม่ดีบ้าง ทนต่องานหนักไม่ได้บ้าง หรืออื่นๆ ที่คิดว่ามีขอให้เปลี่ยนทัศนคติจากความคิดที่เป็นปมด้อยของตนเอง และลองตรวจดูว่าตนมีอะไรที่เป็นปมเด่นบ้าง แล้วใช้ปมเด่นนั้นทำงานด้วยความตั้งใจ ไม่ท้อแท้
  • หมั่นเตือนตนเอง นิสัยขาดความเชื่อมั่นในตนเองอาจสร้างได้โดยการหมั่นแนะตนเอง เป็นการเตือนสติตนเองอยู่ตลอดเวลา นั่นเอง และอย่าพูดหรือคิดในทางที่ทำลายตัวเราเอง หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ตัวเราเองตกต่ำ จงหมั่นคิดว่าเราทำได้ และหากงานจะยากเพียงใดก็ตาม เราก็สามารถทำได้ และถ้างานยาก เราก็จงมีความเชื่อว่า เราต้องเรียนรู้ได้ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น