ตุ๊กตาพาโชค

เงินเข้ามา ทุนทางสังคมต้องหลบไป
         กลุ่มทำตุ๊กตาบ้านโคกสูง เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ มีร่องรอยของการเคลื่อน ทางความคิด และวิธีคิดของชาวบ้านในชนบทที่ ปรากฎให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติที่เคยมี และเคยปรากฏเป็น แนวประพฤติ แนวปฏิบัติ ของคนในชุมชนมายาวนาน  ที่ช่วยค้ำชูเป็นฐานรองรับ สังคมชนบทให้มีความเข้มแข็ง มายาวนาน     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)