Tacit Knowledge

อย่างที่รู้กันว่า วิธีการดึงเอา tacit knowledge หรือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนๆ หนึ่งนั้น เป็นเรื่องยาก ซึ่งนอกจากใช้วิธี storytelling เพื่อดึงเอาความรู้เหล่านี้ออกมาแล้ว ในการทำงานประจำวันของเรา เช่น การที่เราถูกเจ้านายตำหนิ หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นความรู้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมากน้อยก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้พบเจอมา และนำมาปรับใช้กับตัวเอง  นอกจากนี้ การอ่านบทความ หรือข้อเขียนของคนๆ หนึ่ง ก็สามารถที่จะดึงเอาความรู้ของผู้เขียนที่แทรกอยู่ในเนื้อหาเหล่านั้นออกมาได้ ถ้ารู้จักคิดตามไปกับตัวหนังสือที่ได้อ่านไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (0)