หนทางหามาซึ่งความรู้

วิธีการหาความรู้ที่หลากหลาย
   วิธีการหาความรู้นอกจากจะใช้วิธีของ Telling story แล้วยังวิธีการอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นการสัมภาษณ์งาน
 การถกเถียงในกลุ่มระหว่างทำงาน หรือแม้แต่การพูดคุยขณะทานข้าวเป็นต้น ซึ่งกระทำดังกล่าวก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการหาความรู้ แต่ความรู้ที่ได้มาก็จะไม่หลากหลายเมือนกับที่เจอใน Blog เพราะการถกเถียงหรือการพูดคุยนั้น
จะเป็นในลักษณะที่เป็นหัวข้อเจาะจงเสียมากกว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ที่พูดในขณะนั้นว่ามีความสนใจในเรื่องใดอยู่
หรือแแม้แต่การสัมภาษณ์งานที่ซึ่งเป็นการถามหรือพูดที่มีความหลากหลายในเรื่องที่สามารถพูดได้มากกว่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำการถามว่าต้องการที่จะรู้เรื่องใด
 ในปัจจุบันท่านคงได้ยินกับคำว่า Workshop ที่ท่านนายกทักษิณ ชินวัตรพูดบ่อยๆ นั่นก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถหาความรู้
ได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทำให้ผู้ที่ทำ Workshop มีความรู้ความชำนาญเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนื่องจาก ได้เรียนรู้
และเห็นผลจากสิ่งที่ทำด้วยตัวเองในระยะเวลาอันสั้น นอกจากวิธีนี้แล้วยังมีการทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องอาศัยคนจำนวนมาก
หรือการทำเป็นกลุ่มซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคิดที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้ทำกิจกรรมได้รับประโยชน์หรือความรู้
จากกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเช่นเดียวกัน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge management PSUความเห็น (0)