กลุ่มเล็กๆกับ Tacit Knowledge

นอกเหนือจากวิธี Storytelling แล้วการถ่ายทอด Tacit Knowledge มีอีกเยอะแยะมากมาย จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าคือ การพูดคุยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ

หัวข้อคราวนี้ฟังดูแล้วออกจะงงๆนิดๆ การถ่ายทอด Tacit Knowledge นอกเหนือจากวิธี Storytelling มีวิธีใดบ้าง? โดยความเห็นส่วนตัวแล้วการถ่ายทอดความรู้จากคนสู่คน หรือจากคนสู่องค์กรนั้น มีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ 1.คน (แหล่งกำเนิดความรู้) 2.สื่อหรือ media (เช่น การพูดคุย การส่ง email ฯลฯ) และ 3.ผู้รับองค์ความรู้นั้น (ไม่ว่าจะเป็นคนหรือองค์กร) หลังจากที่เราได้เรียนวิชาKM ได้ฝึกการเขียน/อ่าน blog ทำให้เราทราบว่าทุกคนต่างก็มีความรู้กันทั้งนั้น ซึ่งสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต่อก็คือ หาทางนำความรู้ที่เรามีอยู่ ว่าจะสื่อออกมาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า ไม่มีการถ่ายทอดความรู้แบบไหนดีที่สุด แย่ที่สุด เพราะมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เพื่อจะให้การถ่ายทอดความรู้นั้นประสบผลสำเร็จ เช่น การอบรม ก็เหมาะกับการถ่ายทอดความรู้จากคนคนเดียวสู่หลายๆคน, การประชุม ก็เหมาะกับการร่วมแสดงความคิดเห็นของกลุ่มคน การสัมภาษณ์/พูดคุย ก็เหมาะกับการถ่ายทอดความรู้จากคนสู่คน หรือ อย่างการที่เราเขียน blog ก็เป็นการถ่ายทอดความรู้จากคนเดียวสู่หลายๆคนที่เข้ามาอ่าน blog ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ประหยัดและยังได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอีกด้วย ซึ่งเราต้องเลือกให้ได้ว่าเราต้องการสื่อความรู้นี้ผ่านสื่อแบบไหนเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องพิจารณาความรู้ที่เราจะถ่ายทอด สื่อ ผู้รับองค์ความรู้ จากนั้นเราจึงมาเลือกวิธีการหรือเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้นั้นออกมา

นอกเหนือจากวิธี Storytelling แล้วการถ่ายทอด Tacit Knowledge มีอีกเยอะแยะมากมาย จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าคือ การพูดคุยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ข้อดีของวิธีนี้ก็คือ ง่ายได้ทุกเวลา,สถานที่ ได้ข้อมูลจริงและได้ดูพฤติกรรมของคนที่คุยด้วย ข้อเสียคือ จำกัดคนรับองค์ความรู้เพียงกลุ่มเล็กๆ โดยในแผนกของข้าพเจ้า(4 คน)จะมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กันภายในแผนก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพราะลักษณะงานในแผนกของข้าพเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นงานออกพื้นที่ภาคสนาม การที่แต่ละคนจะมาเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเช็คเมลล์ค่อนข้างจะลำบาก และที่สำคัญ Tacit Knowledge ของทุกคนจะมาจากประสบการณ์การทำงานภาคสนามเป็นส่วนมาก เป็นการถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ค่อนข้างสบายๆ บรรยากาศไม่กดดันเหมือนการประชุม ทุกคนกล้าที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น เกิดการถ่ายทอด Tacit Knowledge ที่มีประสิทธิภาพภายในแผนกของข้าพเจ้าครับ 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Why Knowledge Management?ความเห็น (0)