ความรู้โดยนัย คืออะไร

                  ความรู้โดยนัย ” (Tacit  Knowledge)  ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดเจนและส่วนมากเป็นความรู้หรือทักษะที่อยู่ในตัวคนหรือกระบวนการทำงาน และกระบวนเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์โดยนัย และสร้างความรู้ เช่น แนวคิด ทักษะ โดยที่บุคคลสามารถรับความรู้โดยนัยได้จากการสังเกต ลอกเลียน หรือลงมือปฎิบัติ เป็นต้น เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดและทักษะใหม่ๆ ขึ้นมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kampeebibleความเห็น (0)