โรคหัวใจรักษาได้ด้วยการดื่มชา  Foxglove  เป็นประจำ

      วิธีนี้มีมานาน ก่อนวงการแพทย์แผนปัจจุบันได้นำ foxglove มาสกัดเป็นยา digitalis ที่ใช้บรรเทาอาการโรคหัวใจ

     digitalis  ก็คือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของ foxglove  นั่นเอง  แต่คนที่ใช้ยานี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ก่อน เพราะเป็นพืชมีพิษ 

     ใบ foxglove มีไกลโคซายด์ (นำตาลที่ละลายน้ำจะให้สารน้ำตามมา) เรียกว่า "digitoxin"

มาจากชื่อ digitalis กับ  toxin หมายถึงพิษที่ได้จากต้นไม้ชนิดนี้ แต่ไม่ต้องกลัว  เพราะพิษนี้รักษาโรคหัวใจได้ผล  และไม่ต้องกลัวที่จะดื่มชา foxglove เพราะมีฤทธิ์อ่อน ๆ ไม่เหมือนที่ได้รับ digitoxin เข้าในรูปของยารักษา