วิธีการฝากแฟ้มข้อมูลไว้ใน gotoknow ครับ

1. คลิกไปที่หมวดแฟ้มข้อมูลและรูปภาพ (ขนาดของไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB)

   เพื่อนำไฟล์จาก PC ไปยัง gotoknow

2. จด/จำ/copy  link ของไฟล์ที่ระบบแจ้งไว้

     -- อยู่ใต้บรรทัดชื่อไฟล์ --

3.  สร้างบันทึกเพิ่ม แล้วเชื่อมโยงข้อคำในบันทึก

    ไปยังไฟล์ โดย

    3.1 Select คำที่ต้องการ

    3.2 คลิกไอคอน "Insert/edit link" (เป็นรูปโซ่)

    3.3 จะปรากฏหน้าต่าง ให้ "Insert/edit link"

    3.4 ในช่อง link URL ให้ใส่  link (ที่จดไว้จากข้อ 2.)

4. คลิก "ตีพิมพ์ทันที!"