งานวิจัยโรค ด้านสถิติ ผลงานเด่นของ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ผลงานของ มวล. ที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ด้านสถิติ

งานวิจัยไข้เลือดออก

        งานวิจัยนี้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในภาคใต้ของประเทศไทย และทำการเปรียบเทียบผลกระทบของปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกบนฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่ทำการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลรายเดือนของปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก ความชื้นสัมพัทธ์  อุณหภูมิสูงสุด  อุณหภูมิต่ำสุด และอุณหภูมิเฉลี่ย ผลการศึกษาปรากฏว่า อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ำฝน  และความชื้นสัมพัทธ์ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไข้เลือดออกบนฝั่งทะเลอันดามัน ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุด  จำนวนวันที่ฝนตก  และความชื้นสัมพัทธ์ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไข้เลือดออกบนฝั่งอ่าวไทย 

      และในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องไข้หวัดใหญ่ อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อให้เป็นผลงาน ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายทะเลท้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทย หรืออันดามัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Medical Record : เวชระเบียนความเห็น (4)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.216
เขียนเมื่อ 
    ผมสนใจเช่นกันนะครับ มีอะไรให้คนพัทลุงช่วย เพื่อร่วมกันช่วยสังคม ก็บอกได้นะครับ และยินดีต้อนรับครับ
เด็ก มวล.
IP: xxx.147.56.236
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ คุณชายขอบ มากนะ มีโอกาสคงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อย ๆ นะจ๊ะ  เพราะว่างานวิจัยไข้หวัดใหญ่จะต้องเดินหน้าทำกันแล้ว ไม่รู้ว่าจะได้ผลเป็นยังไงบ้าง

พนมรุ้ง
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ทำไมปัจจัยเยอะจัง กรอบแนวคิดเป็นอย่างไรบ้าง อาจารย์หมู

aten
IP: xxx.7.160.14
เขียนเมื่อ 

ผมอยากได้

full text ของงานวิจัยเรื่องนี้

ต้องทำไงครับ

บอกหน่อย