เพื่อนกับคนรัก

     มิตรภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ  คุณจึงควรมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อน  และยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ยืดยาว

     ในเรื่องของความรัก  คุณมักจะเดินทางผิดด้วยการรักคนที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง  และมักจะพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้  คุณจะเลิกก็ต่อเมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิด