Tacit Knowledge

"ความรู้โดยนัย หรือ Tacit Knowledge"

              อาทิตย์ที่ผ่านมาได้เข้ามาลองหาความหมายของ Tacit Knowledge ใน internet ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง ได้ความหมายมา ซึ่งพบจับใจความได้ นั่นคือ ความรู้โดยนัย หรือ Tacit Knowledge ซึ่งก็คือความรู้ที่ไม่สามารถแสดงออกมาให้จับต้องได้ เช่น ความรู้ที่อยู่ในหัวสมองเรา ความรู้ที่ได้จากการสะสมประสบการณ์ทำงานในหน้าที่นั้นๆจนชำนาญ สามารถสอนหรือถ่ายทอดออกมาได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสอน การอบรม การแชร์ความรู้กัน หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบสื่ออิเลกโทรนิค นั่นคือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถจับต้องได้

              ดังนั้นองค์กรจึงต้องสนับสนุนพนักงานในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญจากนั้นก็ต้องพยายามที่จะนำความรู้ตรงนั้นให้กลายมาเป็นความรู้ขององค์กรเพื่อไว้สำหรับพนักงานคนอื่น ๆ ซึ่งก็จะทำให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีความรู้ที่สูญเสียตามพนักงานคนใดคนหนึ่งที่ออกจากองค์กรไป......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)