คลิกฟังเพลงที่นี่

จันทร์ เจ้า เอ๋ย

จะไม่ขอ เข้าแกง

แหวนใด ไม่ใส่ใจ

ไม่ขอวอนจากดวงจันทร์

แม้ ขอ จันทร์

ดั่งใจฝันอย่างนั้น ได้จริง

มีสิ่งเดียว

ที่คิด จะอยากขอจันทร์

จะขอ ให้มีแค่ใคร คนหนึ่ง

ที่จะไม่ทำ ให้ช้ำ

และไม่ทำให้เราเศร้า ใจ

อยากจะเพียงขอ

ให้มีซักคนเคียงใกล้

ให้เขา มีความจริงใจ

และไม่คิด จะทำ ร้าย กัน

จันทร์ เจ้า เอ๋ย

ข้าเคยถูกคนทิ้งไป

ทำให้ใจ

ต้องร้าวรานอยู่เสมอ

แม้ ขอ จันทร์

ได้ดั่งฝัน ก็คง ได้ เจอ

เจอกับใคร

ที่เขา มี ใจให้จริง

จะขอ ให้มีแค่ใคร คนหนึ่ง

ที่จะไม่ทำให้ช้ำ

และไม่ทำให้เราเศร้า ใจ

อยากจะเพียงขอ

ให้มีซักคนเคียงใกล้

ช่วยซับน้ำตาปลอบโยน

เมื่อยามใจเหงา

ยามที่เราผิดหวัง

มี ไหม

จะขอ ให้มีแค่ใคร คนหนึ่ง

ที่จะไม่ทำให้ช้ำ

และไม่ทำให้เราเศร้า ใจ

อยากจะเพียงขอ

ให้มี ซักคนเคียงใกล้

ให้เขามีความจริงใจ

และไม่คิดจะทำร้ายกัน

จะขอ ให้มีแค่ใคร คนหนึ่ง

ที่จะไม่ทำให้ช้ำ

และไม่ทำให้เราเศร้า ใจ

อยากจะเพียงขอ

ให้มีซักคนเคียงใกล้

ช่วยซับน้ำตาปลอบโยน

เมื่อยามใจเหงา

ยามที่เราผิดหวัง

ขอ จันทร์...