การตรวจติดตามภายในพยาธิวิทยาวันที่2-5 เม.ย.

ringo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นการสำรวจความพร้อมของเราในการดำเนินงานคุณภาพ เพื่อคุณภาพที่ดีกว่าของเรา

วันที่ 2 -5 เมษายน นี้แล้วสินะ ที่ชาวพยาธิวิทยา จะมีกิจกรรมตรวจติดตามภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบคุณภาพ 15189

หน่วยที่ถูกตรวจติดตาม จะเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

1. คน 

 • รับรู้ และทราบ นโยบายคุณภาพ KPI ของภาควิชา หน่วยงาน หรือไม่ 
 • เข้าใจในเนื้องานที่ตนเองรับผิดชอบ เพียงพอหรือไม่
 • มีแผนและแนวทางพัฒนาบุคลากรรายบุคคลอย่างไร
 • มีการประเมินศักยภาพบุคลากรอย่างไร

2. ระบบปฎิบัติงาน

 • การไหลของงานเป็นอย่างไร
 • ผล IQC EQA เป็นอย่างไร สอดคล้องกับ KPI ภาควิชา มีทิศทางเดียวกันหรือไม่
 • มีการติดตามผลดำเนินงานอย่างไร
 • มีการป้องกัน แก้ไข ข้อร้องเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
 • มีบันทึกที่จำเป็นต่อการติดตาม ทวนสอบ วิเคราะห์ระบบงานหรือไม่

3. สถานที่สิ่งแวดล้อม

 • เหมาะสม ปลอดภัย ต่อการปฏิบัติงาน
 • การจัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย เป็นอย่างไร

4. การบริหารจัดการ

 • การวิเคราะห์ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 • การจัดการครุภัณฑ์ วัสดุคงคลัง อย่างเหมาะสม
 • การประเมิน จัดซื้อ คัดเลือกน้ำยา วัสดุ อย่างเหมาะสม
 • การเตรียมการรองรับงานบริการใหม่ๆ พิเศษ ในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  six sigmaความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
เราจะตรวจติดตามอย่างเป็นกันเอง ประสาพี่ๆน้อง แต่เข้มด้วยเนื้อหา เก็บเกือบทุกประเด็นที่ข้อกำหนดระบุไว้ ขอรบกวนเวลาแต่ละหน่วยไม่เกินชั่วโมงครับ

ขอบคุณท่านเลขา (กรรมการตรวจติดตาม) ที่คอยบอกกล่าวข่าวการตรวจติดตามภายในผ่าน blog จ๊ะ

ที่จริงตั้งใจว่าจะพยายามเดินตามด้วยทุกวัน หากเป็นกำหนดการเดิมทำได้ แต่สัปดาห์นี้ ไม่ว่างเลย เสียดายมากๆ 

คนในภาค
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
 อ่านแล้วเหนี่อยครับ แต่เราต้องทำให้ได้ แฮะๆๆๆ