สถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ทอง     

1.      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง   : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง  ติดกับที่ว่าการอำเภออู่ทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง ห่างจาก อำเภอเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 33 กิโลเมตร    

2.  ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร   ตลาดเทศบาลตำบลอู่ทอง : ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร   เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  และเป็นที่นับถือของชาวอำเภออู่ทองและประชาชนทั่วไป  ตั้งอยู่ที่ตลาดเทศบาลตำบลอู่ทอง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี    

3. วัดพระศรีสรรเพชญาราม   ต.อู่ทอง  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี : วัดพระศรีสรรเพชญาราม เดิมชื่อ วัดเขาพระ ห่างจากจังหวัดประมาณ 34 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ถนนมาลัยแมน ในตัวอำเภออู่ทอง ใกล้หอนาฬิกาบรรหาร-แจ่มใส เข้าซอยไปประมาณ 2 กิโลเมตร

4. วัดเขาดีสลัก   วัดเขาดีสลัก ตั้งอยู่ ห่างจากอำเภออู่ทอง 8 กิโลเมตร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยหินทรายสีแดง มีลักษณะแตกต่างจากรอยพระพุทธบาทที่พบที่อื่น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร. (035) 437217

5. วัดเขากำแพง   วัดเขากำแพง   เป็นที่ประดิษฐานของพระหยก  ที่เป็นที่เคารพนับถือ  สักการบูชาของชาวบ้านในบริเวณนั้น  และประชาชนทั่วไป  ตั้งอยู่ที่  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

6 .ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณ : ภายในศูนย์มีอาคารมากมายหลายหลัง อาทิ อาคารอำนวยการ อาคารฝึกอบรม อาหารหอพัก อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรือนเพาะเลี้ยง บ้านพักข้าราชการ   บ้านพักคนงาน อาคารโรงอาหาร ห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา แปลงสาธิต อาคารเพาะเลี้ยงแมลง- เชื้อรากำจัดศัตรูพืช โดยวิธีธรรมชาติ  บนเนื้อที่ทั้งสิ้นกว่า 500 ไร่

7.      วนอุทยานพุม่วง : วนอุทยานพุม่วง อยู่ในท้องที่ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 ก.ม.  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 1,725 ไร่   

8. ไร่องุ่น เอกชัย  : ไร่องุ่นเอกชัย  ตั้งอยู่ที่หมู่  10  ต.พลับพลาไชย  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ไร่องุ่นเอกชัยนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่  70  ไร่ 

9. สวนสมเด็จย่าเฉลิมพระเกียรติ  ต.จระเข้  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี : สวนสมเด็จย่าเฉลิมพระเกียรติ   เป็นที่พักริมทาง  เหมาะสำหรับการพักผ่อน  รับประทานอาหาร  มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก  ตั้งอยู่ที่  ต.จระเข้  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

10. สวนกล้วยไม้คุณเฉลิม  ต.สระพังลาน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี สวนกล้วยไม้คุณเฉลิม  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  209  ม. 7  ต.สระพังลาน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  สวนกล้วยไม้นี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่  20  ไร่  มีการเพาะปลูกกล้วยไม้นานาพันธุ์