ประสิทธิผลของการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรง

เมืองไทยแข็งแรง
อยากให้ทุกคนร่วมกันแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จงรักษ์ความเห็น (4)

วิชัย
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
ทำเลยเรื่องนี้แหละ ........จะช่วยหาข้อมูลให้
kwanjai
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
หาได้ในวราสารhealth
นงนุช
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
เมืองไทยแข็งแรงกำลัง hot น่าสนใจดีถ้าจะทำหัวข้อนี้
junporn
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
 นารีอันมียศ  มธุรสย่อมแจ่มใส
 เยือนยิ้มพริ้มละไม พจนารถสวาทหวาน
อย่ากล่าวยุบลบ่อน  สบถล่อนให้เกินการ 
อวดโอ้พูดโวหาร  ยกคนตั้งอวดมั่งมี 
อย่าค่อนนินทาท่าน  มิใช่การกสัตรี 
ความชั่วและความดี ย่อมมีทั่วทุกตัวคน 
ฝากเผื่อให้ x