กลอนเศรษฐกิจพอเพียง 2

หยาดน้ำ้ตา้ ข้าไหลริน สิ้นแรงหมด

ที่นาหด ลดจากร้อย ถอยเกือบสูญ

หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน แสนอาดูร

หนี้เพิ่มพูน คูณความทุกข์ รุกชีวา (21 ธค.49)

 

จะต่อสู้ กู้นาไร่ ไม่เห็นแสง

บทเรียนแพง แกร่งแค่ไหน ก็หนักหนา

กราบพ่อหลวง เหล่าปวงเทพ และเทวา

ขอพึ่งพา เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงลูกไทย

...............................................

พลเดช   (22 ธค.2549)

ผลจากการไปอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่คลังสมอง วปอ. รุ่น 1 ทุกวันนี้นั่งจดบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันมาตั้งแต่มกราคม 2550 ทั้งที่ไม่เคยคิดทำมาก่อน...ทำแล้วพบว่าเป็นวิธีการที่ดีมากในการสร้างสติและเตือนตนเอง ถือเป็นจุดเริ่มต้นขั้นแรกในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับตัวเองและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน