วันเปิดตัวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขที่นครศรีธรรมราช


ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ให้ประชาชนได้เรียนรู้ซึมซับการใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสร้างกระบวนการพัฒนาให้เกิดความสมดุล ระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจึงจำเป็นต้องปรับบทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ฯลฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้งานบรรลุเป้าหมาย

๒๑ มี.ค. ได้มีการเปิดตัวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ผมได้มีโอกาสไปร่วมในงานนี้ด้วย ได้ชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆมากมายที่มุ่งนำเสนอประสบการณ์การทำงานทั้งในเรื่องของยุทธศาสตร์อยุ่ดีมีสุขและกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดุจได้เดินในงานมหกรรมจัดการความรู้ หรืองานตลาดนัดความรู้อะไรประมาณนั้น แสดงว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ทำกิจกรรมดังว่านี้กันมาแล้ว การมาเปิดตัวครั้งนี้เท่ากับว่ามาทำให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ว่างานนี้ได้เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นเอง

บนเวทีได้มีบุคคลสำคัญๆสลับขึ้นไปพูด ดังนี้

ท่านนายกท่านกล่าวโดยสรุปว่าทั้งยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ให้ประชาชนได้เรียนรู้ซึมซับการใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสร้างกระบวนการพัฒนาให้เกิดความสมดุล ระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจึงจำเป็นต้องปรับบทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ฯลฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้งานบรรลุเป้าหมาย

ท่านรองนายกรัฐมนตรี โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ กล่าวเน้นในประเด็นให้จังหวัดเป็นกลไกสำคัญที่จะประสานเพื่อให้มีการเชื่อมโยงแผนแม่บทชุมชนเข้ากับแผนของ อบต. ท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ให้จังหวัดค้นหาหมู่บ้านที่ดำเนินการโครงการ SML เดิมที่มีความพร้อมและศักยภาพแล้ว จากนั้นจึงจะต่อยอดด้วยโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้การหนุนเสริมหมู่บ้านและชุมชนดังกล่าวนั้นให้เป็นชุมชนนักปฏิบัติต่อไป

รมว.มท. นายอารีย์ วงศ์อารยะ มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่นว่า ทั้งผู้ว่าฯ นายอำเภอและผู้บริหารท้องถิ่นคือผู้ว่า นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่นของทุกผู้คน ไม่ใช่รับใช้แต่ มท.อย่างเดียวเท่านั้น จึงต้องรู้เรื่องเข้าใจงานทุกเรื่องของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ทุกภาคีพัฒนา และบูรณาการเข้าด้วยกันให้ได้ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ

รองนายก และ รมว.พม.อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กล่าวว่าในการทำงานตอบสนองยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ให้ชาวบ้านเป็นผู้ทำกิจกรรมเป็นผู้แสดงเองโดยให้ราชการเอื้ออำนวยหนุนเสริม ให้รวมพลังกันทุกฝ่าย และบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าดัวยกัน ในการวัดผลการดำเนินงานทั้งสองโครงการนี้ว่าสำเร็จหรือไม่ ให้วัดกันที่กระบวนการดำเนินงาน วัดความสุขกันมากกว่าวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และหากจะให้ชุมชนสร้างดัชนีชี้วัดนี้ได้เองก็จะดีมาก

จากความเข้าใจของผมทั้งยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ คพพ.นั้น เป็นโครงการระดับหมู่บ้านเหมือนกัน ใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือเหมือนกัน เนื้อหาที่ใช้ดำเนินการหรือเรียนรู้ก็คล้ายๆกัน เน้นพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่างก็ที่โครงการหลัง คือ คพพ.จะทำได้ก็แต่หมู่บ้านSML เดิมที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วว่ามีคุณภาพที่จะต่อยอดต่อไปได้เท่านั้น

บันทึกมาเพื่อการแลกเปลี่ยนครับ

หมายเลขบันทึก: 86627เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2007 14:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 10:56 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (8)
แล้วมีโอกาสต่อยอดลงปฏิบัติในพื้นที่จริงๆ ไหมคะ ครูนง  

คุณหมอนนทลี

          ต่อยอดลงปฏิบัติในพื้นที่จริงๆได้อยู่แล้ว หากจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน หมู่บ้าน จัดทัพจัดโครงสร้างแลกลไกการทำงานเชิงระบบไว้ดี กรมอนามัยของคุณหมอต้องหนุนเต็มที่นะครับ

  • ขอเป็นกำลังใจให้คนคอนทุกคนในการร่วมกันสร้างสรรค์งานเพื่อชุมชนเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ไร้ทุกข์ไร้โรค ไร้โศกไร้เศร้า
  • เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งความพอเพียงครับ
  • มีความสุขในการทำงานนะครับคุณครู

อ.สมพร

          อาจารย์ต้องหนุนความคิดส่งแนวร่วมทางความคิดกลับนครฯบ้านเรานะครับ

  • ผมได้ดูการถ่ายทอดสดในช่วงต้นๆครับ  ท่านรองไพบูลย์ และท่านอารีย์ไม่ได้ดู
  • ขอบพระคุณมากครับที่นำมาแบ่งปัน

น้องสิงห์ป่าสัก ครับ

           ยินดีแลกเปลี่ยนครับ

คุณชัยพร หนุ่มเมืองร้อยเกาะ ครับ

              เป็นเกียรติและยิินดีอย่างยิ่งที่มาเยี่ยมมาเยียน นะครับ 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี