ไปวัด

ไปวัด..จริงๆ คือไปวัดว่าตัวเราห่างจากกิเลสมากน้อยเพียงใด
 เราชาวพุทธพอพูดถึงไปวัดก็หมายถึงไปวัดวาอาราม ไปทำบุญ ถือศิล ฟังพระ แต่สมัยก่อนเขาจะหมายรวมถึงการไปวัด..ก็ไปวัด..จริงๆ คือไปวัดว่าตัวเราห่างจากกิเลสมากน้อยเพียงใด ตัวชี้วัดตัวหนึ่งคือความบ่อยในการไปวัด คนไปบ่อยท่านว่า กิเลสจะห่างตัวมากขึ้น ยกเว้นพวกไปวัดเพื่อหาประโยชน์จากวัดทางอื่น ผลคงเป็นในทางตรงข้าม  สมัยนี้เทคโนโลยีทันสมัยการทำดีเสม่ำเสมอเราก็สามารถวัดความห่างจากกิเลสได้โดยไม่ต้องไปวัด จะไปวัดที่วัดก็ดี วัดที่บ้านก็ได้ ขอให้หมั่นวัดบ่อยๆก็ใช้ได้ครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก่นธรรมความเห็น (0)