ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา

     1.  ชายกระทำต่อหญิงเท่านั้น  ชายกระทำต่อชาย  หญิงกระทำต่อชาย  หญิงกระทำต่อหญิง ไม่ถือว่าเป็นการข่มขืน  แต่เป็นความผิดฐานอนาจาร

     2.  หญิงที่ถูกข่มขืนจะต้องมิใช่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย (จดทะเบียนสมรส)  ของชายผู้กระทำ

     3.  การข่มขืนได้กระทำโดยการขู่เข็ญใช้กำลัง หรือทำให้หญิงไม่อาจขัดขืนได้  การทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าชายผู้กระทำเป็นสามีของหญิงนั้น ก็ถือว่าเป็นการข่มขืนเช่นกัน

     4.  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 - 20  ปี  และปรับตั้งแต่ 8,000 - 40,000  บาท 

     5.  ถ้าข่มขืนโดยมีอาวุธ หรือใช้อาวุธ เช่น ปืน หรือวัตถุระเบิด หรือร่วมกันข่มขืนในลักษณะโทรมหญิง ต้องรับโทษหนักขึ้น คือ จำคุกตั้งแต่  15 - 20  ปี  และปรับตั้งแต่ 30,000 - 40,000  บาท  ข่มขืนเด็กหญิงต้องรับโทษหนักขึ้นและหากได้ข่มขืนโดยมีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกันข่มขืนในลักษณะโทรมหญิงต่อเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน  15  ปี  และเด็กนั้นไม่ยินยอม ผู้ข่มขืนต้องรับโทษหนัก คือ จำคุกตลอดชีวิต

     6.  ถ้าข่มขืนเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี  และเด็กนั้นไม่ใช่ภริยาของผู้กระทำ แม้เด็กนั้นยินยอม ก็ยังถือว่าเป็นความผิด ต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่ 4 - 20  ปี  และปรับตั้งแต่  8,000 - 40,000  บาท

     7.  ถ้าข่มขืนเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี  ต้องรับโทษหนักกว่าข่มขืนเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่ 7 - 20 ปี  และปรับตั้งแต่  14,000 - 40,000  บาท   หรืออาจต้องรับโทษหนักถึงขนาดถูกจำคุกตลอดชีวิต

     8.  ผลของการข่มขืนทำให้หญิงผู้ถูกข่มขืนบาดเจ็บสาหัสหรือตาย ต้องรับโทษหนักขึ้นอาจถึงขั้นถูกประหารชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probationความเห็น (0)