การแลกเปลี่ยนกระบวนการกับคุณอำนวยตาคลี

มหกรรม KM ครั้งนี้ ที่ได้เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันระหว่างคนทำงาน ระหว่างเครือข่ายที่บางเครือข่ายอาจจะหมดกำลังใจทำทำให้เรามีกำลังใจไปทำ KM ต่อของอยุธยา คงทำไปเรื่อย ๆ ทำไป ปรับไป ทำไปได้ความรู้ไป
วันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนKM กับ ทางโรงพยาบาลตาคลี  เกี่ยวกับประเด็นของ KM HA ที่จังหวัดนครสวรรค์ทำอยู่ ก็ทราบแล้วว่าปัญหาอุปสรรคพอพอกันกับจังหวัดอยุธยาเรา คือ เรื่องการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนของคนซึ่งไม่ค่อยมีประจำ  ก็ได้ไอเดียไปทำต่อครับ  คือให้แต่ละโรงพยาบาลไปสำรวจดูว่าตนเองมีปัญหาอะไรในการทำงาน HA แล้วก็นำมาเป็นเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนภายในโรงพยาบาล คือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น  ตั้งแต่คนงานทำความสะอาดจนถึงผุ้อำนวยการ รพ. มาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ตนเองทำงานจริงก็จะทำให้ได้ประเด็นของแก่นความรู้นั้น เก็บเป็นคลังความรู้ ซึ่งมองดูว่าจริงจริงอยุธยาเราก็มีอยุ่แล้ว แต่ต้องทำให้เป็นกิจจะลักษณะหน่อย  และเราจะนำเทคนิคการหาเครือข่ายโรงพยาบาลที่ต้องการทำ KM จริงมาดีกว่าทำ KM หว่านไปทุกๆ โรงพยาบาล ต้องหาแม่แบบ รพ.ของอยุธยามาเป็นรูปแบบการทำ kM ให้ที่อื่นได้ดูเป็นตัวอย่าง  อีกประเด็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยน มหกรรม KM ครั้งนี้ ที่ได้เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันระหว่างคนทำงาน  ระหว่างเครือข่ายที่บางเครือข่ายอาจจะหมดกำลังใจทำทำให้เรามีกำลังใจไปทำ KM ต่อของอยุธยา  คงทำไปเรื่อย ๆ ทำไป ปรับไป ทำไปได้ความรู้ไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการความรู้อยุธยาความเห็น (0)