Contact

การเผยแพร่ข้อมูล gotoknow ใน นสพ.

   น่าแปลกนะครับ  ผมรู้จักเวบไซด์ gotoknow จาก นสพ.คมชัดลึก ฉบับอินเทอร์เน็ต  ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548  ทั้ง ๆ ที่มีการดำเนินงานของเวบไซด์แห่งนี้มานานแล้ว  จึงเป็นข้อสังเกตได้ว่า  ช่องทางการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์  แต่ละหน่วยงานต้องใช้สื่อหลาย ๆ ทาง เพื่อให้บุคคลเป้าหมายได้รับรู้ "สื่อ" ที่หน่วยงานต้องการสื่อได้กว้างขวางมากที่สุด

   ผมเข้ามาที่เวบไซด์แห่งนี้เพื่อค้นหาความรู้ทางการศึกษา  จากผู้รู้ต่าง ๆ และพร้อมที่จะส่งผ่านประสบการณ์บางแง่มุมของการทำงาน  ให้หลาย ๆ ท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 8619, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #ทัศนคติ

Recent Posts 

Comments (1)

นิพัฒน์ พ่วงพร้อม
IP: xxx.155.1.246
Written At 

เช่นเดียวกันครับ... ยุคนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละ  ผู้ใดมีข้อมูลข่าวสารใกล้ตนเองมากเท่าไรก็จะมีโอกาสดีกว่าผู้อื่น...

การสร้างเครือข่ายเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรนำมาคิดและหาวิธีการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพที่สุด.... โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวงการศึกษาครับ