การไปร่วมโครงการ ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่2 ( 25-26 พย.)  รพ.ได้เทคนิค ในการดูแลชุมชนมากมาย แต่ที่เหมาะกับบริบทของโรงพยาบาลตอนนี้ที่กำลังดำเนินการมีอยู่ 2 อย่าง คือ การให้ ชุมชนดูแลกันเองอสม.เป็นผู้เจาะเลือดวัดระดับน้ำตาลในชุมชน( ตอนนี้เริ่มในเขตรับผิดชอบของ รพ.ก่อน)  โดยมีการวัด Competency ของ อสม.ก่อนการให้บริการ และมีการติดตามผลโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล  ถ้า ผู้ป่วยสามารถควบคุมน้ำตาลได้ดี การมา รพ.อาจจะมา 3 เดือน หรือ 6 เดือนครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ทุก 1 ปีต้องมีการตรวจร่างกายตามแนวทาง Gap analysis 

                   เรื่องที่ 2 ที่กำลังจะดำเนินการ คือ การให้ผู้ป่วยรู้จักตัวเอง  โดยมีกราฟติดกับบัตรนัด แต่ละระดับของระดับน้ำตาลจะมีรูปที่แสดงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (โดยให้เจ้าหน้าร่วมกับผู้ป่วยในการ พลอตกราฟ) เช่น เบาหวานขึ้นตา(ตาบอด) ไตวาย แผลที่เท้า  หัวใจขาดเลือด เป็นต้น ตอนนี้กำลังหารูป ที่เป็น Electronic file ถ้าใครมีรูปกรุณาแนบไฟล์มาที่  [email protected] จะขอบพระคุณยิ่ง  
                    ได้ผลอย่างไรผมจะเล่าในโอกาสต่อไปครับ…………….นิอายุบ………..