ผู้นำ คานธี

สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ นักศึกษา MBA ม.นานาชาติ สแตมฟอร์ด และท่านผู้สนใจทุกท่าน  

ผมเปิด Blog เกี่ยวกับ ภาวะผู้นำ-การเปลี่ยนแปลง เป็น Blog ที่ 2 เปิดขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษากรณี Blog แรก และ Blog ในเว็ปของ ChiraAcademy ติดขัด มีปัญหา นักศึกษาสามารถใช้ Blog นี้ สื่อสารแชร์ความรู้และประสบการณ์ได้ 

เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์การร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ ที่ยิ่งใหญ่ ร่วมกับ น.ศ. MBA ม.นานาชาติ สแตมฟอร์ด Blog นี้ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทยของพวกเราเชิญท่านผู้สนใจติดตามสาระ ที่นักศึกษา และผมร่วมเขียนมาใน Blog นี้  ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน

สวัสดีครับ

ภาวะผู้นำ