สำหรับงานของโรงพยาบาลแม่ออนที่กำลังจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ไปเรียนรู้ในตลาดนัดเบาหวานครั้งที่ 2 มา ก็คือ กำลังจะจัดตั้งชมรมเบาหวานขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งงานนี้ที่อื่นคงมีกันแล้ว แต่ของแม่ออนเรากำลังจะดำเนินงานค่ะ แต่ปัญหา อุปสรรคก็คงจะมีค่ะ เพราะว่าตอนนี้ ผู้ร่วมงานคือ คุณลินดา ก็กำลังจะไปเรียนต่อพยาบาลเวชปฏิบัติที่ม.ช. เป็นเวลา 4 เดือน คงจะเหลือผู้เขียนทำงานอยู่คนเดียว ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน เอาใจช่วยกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ

ก็อย่างที่บอกนั่นแหล่ะค่ะ ว่าคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลแม่ออน มีพยาบาลรับผิดชอบแค่ 2 คน คือคุณลินดา และตัวผู้เขียนเอง และภาระงานไม่ใช่มีเฉพาะงานคลินิกเบาหวานเท่านั้น ยังรับผิดชอบงานคลินิกความดันโลหิตสูง งานออกกำลังกาย งานออกPCU(ทุกวันจันทร์) งานบุหรี่ งานยาเสพติด งานMobile clinic ฯลฯ และยังต้องไปขึ้นเวรบ่าย ดึก ช่วยฝ่ายการพยาบาลอีก อ้อ...ยังมีงานพิเศษอีก คือการออกจัดรายการวิทยุชุมชนอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง และงานสิทธิเด็กอีก แต่ยังไงก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ

กลับมาเรื่องการจัดตั้งชมรมเบาหวานโรงพยาบาลแม่ออน ตอนนี้เริ่มทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิก ว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการจัดตั้งชมรมเบาหวาน เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ตอนนี้เท่าที่ประเมินมามีผู้เห็นด้วยเกินครึ่งหนึ่ง จึงคิดว่า ประมาณเดือนมกราคม คงจะเริ่มให้ผู้ป่วยเบาหวานได้เขียนใบสมัครเข้าชมรม

ตอนนี้ผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเรามีจำนวน 300 กว่าคน ปีนี้เราได้ตรวจสุขภาพประจำปีไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว และก็พบว่าคนไข้เรามีภาวะ Renal insuff มากขึ้นพอสมควรและคนไข้ก็เสียชีวิตจากภาวะไตวายมากขึ้น เราจึงหวังว่าการจัดตั้งชมรมเบาหวาน จะเป็นส่วนหนึ่งให้คนไข้เบาหวานได้มาพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความรู้กัน และเราก็จะได้มีเวลาให้ความรู้ได้มากขึ้น

สำ หรับการดำเนินการในชมรมนั้น คิดว่าคงจะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากตลาดนัดเบาหวานครั้งที่ 2 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เท่าที่คิดไว้ก็คือ คงจะมีการให้ความรู้ในรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะ และถ้าโรงพยาบาลไหนที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว มีปัญหา อุปสรรค อะไร ก็ช่วยเขียนมาเล่าให้ฟังบ้างก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ