2 ธ.ค. 2548

วันนี้เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเพื่อรายงานความคืบหน้าในการฝึกงานให้กับ ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี และผศ.บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาที่ดิฉันได้เข้าไปฝึกงาน ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าดูพวกเราทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดี และหลากหลายกันไปคนละแบบ แล้วก็แยกย้ายกันลาเพื่อน ๆ และอาจารย์กลับบ้าน

-:- นัท -:-