อ่านออกเขียนได้คล่อง

  ติดต่อ

  ระบบรักการอ่าน  

  วันนี้ดิฉันขอแนะนำระบบรักการอ่านของโรงเรียนบ้านกระทุ่ม

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรัการอ่าน

- ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยจัดทำแผนการสอนทุกสาระการเรียนรู้

- ครูปรับพื้นฐานรรักการอ่านหรือไม่ ถ้าใช่จัดกลุ่มปรับพื้นฐาน อ่านออก และอ่านไม่ออก ถ้าไม่ใช่ ครูออกแบบการเรียนรู้รักการอ่าน และวัดผลการอ่านทุกสาระ ทุกชั้น

- ประมวลผลการอ่านแต่ละหน่วย

- นิเทศการอ่านออกเขียนได้แต่ละชั้น ครูต้องปรับปรุงหรือไม่ ถ้าใช่ครูทำวิจัยปรับปรุงแก้ปัญหา ถ้าไม่ใช่พัฒนาผู้เรียนรักการอ่านทุกสาระต่อเนื่อง

- รายงานผลระบบการเรียนรู้รักการอ่าน การอ่านออกเขียนได้ โดยวิจัย หรือโครงงาน

กิจกรรมส่งเสริมให้ครูรักการอ่าน

1. ส่งเริมการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในห้องเรียน และห้องสมุด

2. จัดทำแผนดำเนินงานห้องสมุดในโรงเรียน คือทำห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

3. ห้องสมุดจัดระบบการบริการที่สะดวกรวดเร็ว

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านทั้งใน และนอกห้องสมุดอย่างต่อเนื่องสมำเสมอ

5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

6. จัดกิจกรรมที่ให้บุคลากรหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม

      กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ดังนี้

1. อ่านที่นี่ เล่าที่โน่น

2. อ่านที่นี่ วาดที่โน่น

3. อ่านที่นี่ เขียนที่โน่น

4. อ่านที่โน่น วาดที่นี่

5. วาดที่นี่ เขียนที่โน่น

6. อ่านไป เล่าไป

    วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ โอกาสหน้าเจอกันใหม่

                                            จากครูตุ้ม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 85042, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อ่านออกเขียนได้รวดเร็ว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

ระบบรักการอ่าน น่าสนใจมากเลยคะ ผู้บริหารควรนำไปใช้รับรองได้ผลแน่ร้อยเปอร์เซ็น
ครูเพลิน
IP: xxx.113.57.73
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจนะ ครูทุกคนควรนำไปใช้ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

การส่งเสริมให้เด็กอยากอ่านเป็น และอ่านคล่อง..อาจจะดึงดูดเด็กโดยใช้หนังสืออ่านง่าย..รูปสวย  โดยครูอาจอ่านให้ฟังแบบเล่านิทานให้ฟังก่อน ..แล้วค่อยแนะนำหนังสืออ่านง่าย..ภาพสวยเล่มอื่นๆให้นักเรียนลองไปดูได้ที่ห้องสมุด...ก็เป็นวิธีที่ดึงดูดให้เด็กสนใจและอยากอ่านเป็นด้วยตัวเอง..และเป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง...ซึ่งวิธีนี้ลองทำแล้ว ปรากฏว่าใช้ได้ผลดีนะคะ...

...ขอบคุณค่ะ..