ได้มีโอกาสทำงานทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมานานได้เก็บเกี่ยวแบ่งปันความรู้ต่างๆกับใครต่อใครมาเยอะแยะ จริงๆแล้วไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรหรอกเริ่มได้เข้ามาทีละนิดทีละนิด พบพานอุปสรรคมาเรื่อยๆ พี่ๆน้องๆในเส้นทางนี้ร่วมกันแนะนำสั่งสอนจนมาได้ถึงทุกวันนี้ ประกอบกับสภาพความผันผวนของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติใด้ทดสอบความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรของเหล่ามนุษยชาติ ถือเป็นโอกาสดีครับที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนที่เวทีแห่งนี้ ทุกๆครั้งที่เดินทางคงจะมีแง่มุมความคิด เหลี่ยมมุมความรู้ที่ได้รับจากใครต่อใครมาฝากกันครับ

ครูปอ