ณรงค์ชัย คงยา 29/11/48 วันที่ 13 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา

วันนี้หมดเวลาไปกับการรอ รอ รอ คราฟ
วันนี้ถึงสถานที่ฝีกงานเวลา 07.30 น เริ่มต้นของวันโดยการช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงในการถ่ายทำภาพวีดีทัศน์ในการนำเสนอเรื่องการจัดการคุณภาพการศึกษา โดยในวันนี้ทางอาจารย์ผู้ประสานงานทั่วไปไม่ได้แจ้งต่อคณะผู้จัดทำวีดีทัศน์ว่าวันสิ้นเดือนนักเรียนจะใส่ชุดตามสบายมาเรียนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียน จึงต้องงดการถ่ายทำและเลื่อนการถ่ายทำออกไปเป็นวันพรุ่งนี้แทน  ถึงเปลี่ยนการถ่ายทำเป็นการถ่ายทำรายการโฮมรูมเรื่องการแสดงหน้าพระที่นั่งในวันราชวินิตร่วมใจในวันที่ 26 พย. ๔๘ ที่ผ่านมาใช้เวลาในการถ่ายทำประมาณ ๒ ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าเก็บยังห้องโสตทัศน์ และจัดการพิมพ์บทรายการโฮมรูมที่เป็นบทเขียนให้เป็นไฟล์ MS.Word แล้วจึงทำไตเติ้ลรายการโฮมรูมต่อ  เมื่อเสร็จได้ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเรื่องตารางสอนเด็กเพื่อจัดคิวในการถ่ายภาพอนุสรณ์โรงเรียนของนักเรียนในระดบชั้นต่าง ๆ  จนถึงเวลา 16.10 น. จึงเดินทางกลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (1)

แดงเองครับ
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 
วันผิดครับ 30/12/48 ครับผม