สวัสดีครับ....

    สำหรับวันนี้ผมก็มาอยู่ประจำที่หน่วยศิลป์ของสาขาเทคโนโลยีการศึกษา กับ ปุยและนา เพื่อนที่มาจาก ม. บูรพา และ ม.รามคำแหงตามลำดับ

งานวันนี้ก็คือทำโปสเตอร์การสอนหลังจากที่เมื่อวาน ไปค้นหนังสือมาเป็นตัวอย่าง ที่ห้องสมุดของ สสวท. มา ก็คิดกับเพื่อนในกลุ่มว่า จะทำเรื่องการ บวกลบ คูณหาร  วันนี้ทั้งวันก็นั่งทำโปสเตอร์จนถึงเวลาเลิกงาน  

                 วันนี้ สวัสดีครับ