รวมพลคนรักสำนักงาน

ผมใช้ชื่อ Blog ว่ารวมพลคนรักสำนักงานแล้วทำให้รู้สึกไม่ต้องเครียด คือ การนัดประชุมบุคลากรสายบริการทั้งหมดในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

    ผมใช้ชื่อ Blog ว่ารวมพลคนรักสำนักงานแล้วทำให้รู้สึกไม่ต้องเครียด คือ การนัดประชุมบุคลากรสายบริการทั้งหมดในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เจอหน้าแบบพบกันหมดเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อรายงานเรื่องต่าง ๆที่ทุกคนควรทราบ และเรื่องที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ผมมีเวลาประชุมกับทุกคนเพียง 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. หลายท่านอาจจะบอกว่าผมโหดไปหรือเปล่า ตอบเองนะครับ ไม่โหด เพราะผมให้ทุกคนไปทานข้าวก่อนในเวลา 11.30-12.00 น. หลังจากนั้นให้ทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อไม่ให้การประชุมกระทบกับงานประจำ สำหรับเดือนนี้ความจริงตั้งใจนัดประชุมทุกคนในวันศูกร์ที่ผ่านมา บังเอิญผมติดประชุมวิจัยสถาบันที่สถาบันวิจ้ยจุฬาภรณ์ จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 2 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ โดยผมได้กำหนดเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบไว้เพรียบครับ มีดังนี้

     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 • ที่ปรึกษาคณบดี
 • กิจกรรม QA KM
 • คณบดีพบหน่วยงาน
 • งานมหกรรมสร้างสุขภาพ
 • กีฬาบุคลากร
 • ระบบเอกสารตาม QA
 • เสียงตามสาย เวอร์ชั่นใหม่
 • แนะนำบุคลากรใหม่
 • Job Description
 • สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ
 • กองทุนทวีทรัพย์
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงาน
 • สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
 • วิจัยสถาบัน
 • กีฬาแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์
 • รายงานผลโครงการปี 49
 • การควบคุมภายใน
 • กรรมการประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ
 • กรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
 • กรรมการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 • หัวหน้าหน่วยวิชาการ

    สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา มีเรื่องเดียวคือ วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ ต้องพยายามเดินหน้าไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะครับ วันนี้ผมดีใจที่มหาวิทยาลัยพูดถึงเรื่อง Non-teaching แล้วนึกถึงสำนักงานเลขานุการคณะด้วยครับ 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์



ความเห็น (0)