29/11/2548 นที 14

ตัด ตัด ตัด

วันนี้ในตอนเช้าอาจารย์ได้สอนตัดกระดาษจากกระดาษแผ่นใหญ่ที่มีขนาด 1099 X795 mmโดยอาจารย์ได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าให้ผมและเพื่อน(เอ้) ตัดออกมาให้เป็นกระดาษ A3 งานครั้งนี้อาจารย์ให้ผมคิดคำนวณการตัดออกมาเอง   โดยทางโรงพิมพ์จะใช้กระดาษแผ่นใหญ่ขนาด 1905  คูณ  795   และเราจะต้องตัดให้เป็นขนาด A3 ที่มีขนาด 420 คูณ 298  การที่ต้องตัดให้เป็นขนาดนี้เนื่องจากง่ายการพิมพ์หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วเราค่อยมาตัดแบ่งครึ่งเป็น A4 อีกทีหนึ่ง เนื่องจากขนาด A3 มีขนาดเป็น 2 เท่าของ  A4 และตอนคอดสูตรต้องใช้กระดาษแต่ละส่วนให้มีประโยชน์สูงสุด ขั้นตอนที่พวกเราคิดกันก็คือ

     1. เราจะต้องวัดขนาดของกระดาษแผ่นใหญ่เสียก่อน

     2. วัดขนาดกระดาษA3 เพื่อที่จะทำการคำนวน

     3. เมื่อเราได้กระดาษขนาดของกระดาษเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการแบ่งครึ่งกระดาษแผ่นใหญ่

     4. ทำการนำเอากระดาษ A3 มาวางลงบนกระดาษแผ่นใหญ่เพื่อเขียน Layout ว่ารูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไร

     5. ทำการคิดคำนวณว่าเราจะตัดแบบใหนเอาทางไหนเข้าก่อนแล้วลองเขียนสูตรเพื่อที่จะป้อนลงในเครื่อง

       ในการคิดสูตรวันนี้ใช้เวลาช่วงเช้าและกินเวลาไปถึงช่วงบ่ายนิดๆเลยค่ะพอคิดเสร็จอาจารย์ก็ลองให้ตัดดูปรากฎว่าเราก็ยังคิดผิดอยู่แต่ก็แก้ปัญหาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนทีความเห็น (0)