Contact

นที 28 พฟศจิกายน 48

  โรงพิมพ์  

วันนี้เป็นวันแรกที่ผมมาได้ฝึกที่โรงพิมพ์ซึ่งผมมากับเพื่อนนักศึกษาอีก 2 คน คือ เอ้ กับ แนน วันนี้อาจารย์ปรีชา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายโรงพิมพ์ก็ได้อธิบายว่าโรงพิมพ์มีหนที่อย่างไร คือ โรงพิมพ์มีหน้า จัดทำเอกสาร พิมพ์ ตัดและเย็บเล่ม อีกทั้งตัดกระดาษขนาดตางๆ อีกด้วย

และอาจารย์ก็ได้แนะนำเครื่องตัดกระดาษ robocut ให้พวกเราได้รู้จัก อาจารย์ได้บอกว่า เป็นเครื่องตัดที่มีประสิธิภาพเป็นอย่างมาก ตัดกระดาษได้ทีละมาก

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 16300, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)