บรรดามิตรสหายหลายท่านที่เพิ่งเข้าก๊วน KM และอยากเรียนรู้เรื่อง KM ถามหาหนังสือดีๆ ไว้อ่านเพื่อปูพื้นปริยัติ ก่อนลงมือปฏิบัติ  ดิฉันเห็นเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะต้องกระตุ้นต่อมอยากเรียนรู้ให้ทวีคูณยิ่งๆ ขึ้น ด้วยการเสนอแนะหนังสือดีๆ ดังต่อไปนี้ (ความจริงยังมีอีกมาก ท่านที่ทราบแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ขอได้โปรดเจือจาน)

    2 เล่มนี้ เขียนโดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ISBN 974-8191-59-1 :ให้แนวคิดในภาพใหญ่ ลึกซึ้ง เข้าใจง่าย ใช้เป็นหลักคิด เป็นหนังสือเล่มเล็กที่บรรจุถ้อยคำที่มีคุณค่าทุกถ้อยคำ อ่านรวดเดียวจบ อ่านได้หลายๆครั้ง  

 เล่มนี้ เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ISBN 974-409-686-1 : เน้น KM แนวปฏิบัติ อ่านแล้วสามารถหยิบเอาวิธีการไปปรับใช้ได้เลย  ทั้งยังได้ถอดประสบการณ์ตรงที่หลากหลายเป็นทฤษฎี เป็นบทสรุปที่ช่วยลำดับความคิด และเชื่อมโยงความเข้าใจให้เป็นระบบ หายากที่ผู้ใดจะถ่ายทอดได้ดีเช่นนี้

 

 

 เขียนโดย ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ISBN 974-491-373-8  : แนวการเขียนแบบอ่านสบาย คลายเครียด แต่จะทำให้ท่านเข้าใจทฤษฎีอย่างลึกซึ้งแบบไม่รู้ตัว ด้วยวิธีอุปมา อุปมัย ทำให้อ่านเพลินจนแทบลืมไปว่ากำลังอ่านหนังสือ KM เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนรู้ KM เพราะอ่านแล้ว จะยิ่งรัก KM ยิ่งอยากรู้จัก KM มากยิ่งขึ้น

 

 

 คณะผู้เขียน ประกอบด้วย ดร.บุญดี  บุญญากิจ นงลักษณ์  ประสพสุขโชคชัย  ดิสพงศ์  พรชนกนาถ  และปรียวรรณ  กรรณล้วน  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ISBN 974-92395-9-8 : ครึ่งแรกเป็นทฤษฎีที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงที่มาที่ไปของ KM เป็นยุคสมัยอย่างได้กลิ่นเนยและซูชิทีเดียว แม้ภาคแรกจะหนักทฤษฎีแนวตำรา แต่ภาคหลังก็มีตัวอย่างการนำไปใช้ในองค์กรรูปแบบต่างๆ ผู้เขียนเก็บรายละเอียดได้ดี ให้ความรู้  ข้อมูลอ้างอิงต่างๆ และแหล่งความรู้เพิ่มเติมอย่างละเอียดละออชัดเจน

 

  2 เล่มนี้ ไม่เกี่ยวกับ KM โดยตรงก็จริง แต่เป็นส่วนเสริมที่ดี เล่มแรก ผู้เขียน/เรียบเรียง คือ ปิยนาถ  ประยูร จัดพิมพ์โดย โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ISBN 974-93717-1-2 : สำหรับคนชอบคิด คนชอบแก้ปัญหา เพื่อแสวงหาความรู้ ช่วยให้ท่านเดินไปตามหนทางแห่งการเรียนรู้อย่างมีระบบ เล่มที่ 2 ประภากร  บรรพบุตร แปลจาก Who Moved My Cheese ของ Spencer Johnson, M.D. ISBN 974-472-833-7 : สำหรับคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง อ่านแล้วจะเปลี่ยนแปลงทันที

 

เล่มนี้ เป็นภาษาฝรั่ง เหมาะสำหรับผู้มีความแข็งแรงทั้งด้านภาษา และกระเป๋าสตางค์ (ราคาแพงหน่อย) แต่จะได้อรรถรสจากเจ้าตำรับ ไม่ต้องกลัวตกหล่น ผู้เขียนคือ Chris Collison & Geoff Parcell  ISBN 1-84112-509-1

 

วันหน้า หากมีเพิ่มอีก จะทยอยนำมาฝากอีก ที่สำคัญ อ่านแล้วต้องปฏิบัติด้วยนะค่ะ