บันทึกของธีรชัย 17

วันนี้ไม่ค่อยมีงานให้ทำเลยครับ
วันนี้ตั้งแต่เช้ามีงานให้ทำน้อยมาก   08.00 น.-16.00 น.ติดตั้งเครื่องฉาย LCDและเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้องประชุมเล็ก งานเช้านี้ก็มีแค่นี้  แต่ก็มีปัญหาให้ต้องแก้ เมื่อมีแจ้งมาว่าเครื่องฉาย LCDและเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้องประชุมเล็กมีปัญหา คือเมื่อกดสั้งการด้วยรีโมดแล้วไม่สามารถใช้งานได้คือมันไม่ยอมเปลี่ยนจากหน้าจอที่ต่อเข้ากับแผ่นทึบมาเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์  เมื่อไปถึงพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบว่า ต้องเปลี่ยนรีโมดใหม่เพราะรีโมดที่ใช้อยู่นั้นมันคนละอันกัน เมื่อเปลี่ยนรีโมดแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ  งานวันนี้ก็มีแค่นีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)