วันนี้ได้คุยกับพี่ ธีรศักดิ์ จันทร์เทวาลิขิต นักวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตราด ได้เชิญชวนทำKM โดยการสร้างบล๊อกพี่เขาก็ยินดีฟังและทำตาม ก็ประสบความสำเร็จในการเชิญชวนอีกรายแล้วนะครับ หวังว่าสสจ.ตราดคงจะมีผู้ทำKMโดยการสรางบล๊อกเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าฝากพี่เขาประชาสัมพันธ์แล้ว