ในตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจ Clinical tracer นัก  แต่หลังจากได้ไปร่วมประชุม HA สามประสานที่บางแสนแล้ว  ค่อยเข้าใจมากขึ้น  ว่าก็เหมือนกับ Clinical CQI นั่นเอง  แต่เล่าเรื่องราวที่เป็นธรรมชาติกว่า มีรายละเอียดมากกว่า  และเป็นการพัฒนาเชิงระบบในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือสภาวะการณ์นั้น     น่าจะมาประยุกต์ใช้กับ การบอกเล่าการพัฒนาการบำบัดรักษา ผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละกลุ่มได้ดี       

สามารถอ่านรายละเอียดที่เขียนโดยอจ อนุวัฒน์ได้ที่

http://gotoknow.org/archive/2005/08/12/09/32/37/e2419