ลมพัดใบไผ่พริ้ว                ปลิวมา  

   ฝนหล่นเลือนเลือนฟ้า              น่าเศร้า

   พัดความหลอกลวงตา              มาเก็บ   ในมือ     

   บาดโดนคมไผ่เข้า                   เจ็บเนื้อ  นิ่งนาน