ณรงค์ชัย 29/11/48 วันที่ 12 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้ถ่ายวีดีทัศน์ทั้งวันเลยครับ
วันนี้เมื่อเดินทางถึงสถานฝึกงานก็ได้รับมอบหมายงานจากครูพี่เลี้ยงให้เป็นช่างภาพในการถ่ายทำวีดีทัศน์นำเสนอผลงานนิทรรศการทางวชาการที่จัดแสดงเมื่อวันที่ 26 /11 /48 งานราชวินิตร่วมใจไป โดยจัดกล้องวีดีทัศน์จำนวน 2 ตัวพร้อมมอนิเตอร์เครื่องมิกซ์ภาพและเครื่องอัดเทปวีดีทัศน์เพื่อความสะดวกไม่เสียเวลาในการตัดต่อ  แต่มีข้อพกพร่องตรงที่เสียเวลาในการถ่ายทำค่อนข้างสูงจำนอนห้องนิทรรศการจำนวน 6 ห้องวันนี้ถ่ายทำเสร็จเพียง 2 ห้องเท่านั้น และวันพรุ่งนี้ต้องถ่ายทำต่อ  อุปสรรค์ของงานคือการตามงานของผู้ใหญ่ที่ไม่ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่ต้องการงานที่มีคุณภาพต้องใช้เวลา  แต่ผู้ใหญ่บางท่านไม่เข้าใจ โดยเฉพาะมีผู้ดำเนินรายการแบรรยายแต่ละห้องที่พูดบรรยายผิดบ่อยครั้งทำให้เสียเวลา  เวลา 16.00น.  เดินทางกลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)