เจ้าของบล็อกที่ต้องการเปิดเผย Email Address เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดต่อได้นั้น ท่านสามารถเขียน Email Address ของท่านไว้ในส่วนรายละเอียดของบล็อกได้ นะคะ เช่น [email protected] [email protected]วังถูก Spam คะ

ดิฉันจึงขอแนะนำให้ท่านทำเป็นกราฟฟิกดีกว่าคะ โดยท่านสามารถใช้บริการการสร้างกราฟฟิกไอคอน Email address อัตโนมัติได้ที่ http://services.nexodyne.com/email/index.php  คะ แต่จะใช้ได้เฉพาะท่านที่มี Email address อยู่แล้วที่ Hotmail, Gmail, Yahoo, MSN เป็นต้นคะ (ดูตัวอย่างที่รายละเอียดด้านข้างขวาของบล็อก http://tutorial.gotoknow.org )

  • เมื่อสร้างไอคอนเรียบร้อยแล้ว ให้ save เก็บไว้ในเครื่อง
  • แล้วนำเก็บไว้ในบล็อกของท่าน เข้าที่ แผงควบคุม > ไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ
  • copy ลิงค์ที่อยู่ของรูปภาพ เช่น http://gotoknow.org/xxxxxxx/gmail.png
  • แล้วเข้าที่ บล็อก > จัดการบล็อก > แก้ไขบล็อก ในช่องรายละเอียดบล็อกให้ใส่ข้อความลักษณะนี้
    <p align="center"><img src="http://gotoknow.org/xxxxxxxx/gmail.png"/></p> 
    
  • แทนค่าลิงค์ในเครื่องหมายคำพูดด้วยลิงค์ที่อยู่ของกราฟฟิกอีเมลของท่าน
  • แล้วบันทึกเก็บ