กลอนเศรษฐกิจพอเพียง

โอ้เศรษฐกิจพอเพียงเสียงจากพ่อ

อย่ารีรอขอให้จำทำให้เห็น

กินพอดีมีพออยู่รู้ประเด็น

หายลำเค็ญเป็นเศรษฐีมีสุขพลัน

อยู่พอเพียงเลี้ยงตัวได้ไม่อายอด

เพราะต้องจดจ่ายและรับดับกระสันต์

รับเท่าใดไม่จ่ายหมดทดไว้กัน

รวยนิรันดร์มั่นสายกลางทางสมดุลย์

นำความรู้อยู่ในดินถิ่นกำเนิด

พลิกดินเถิดสิ่งประเสริฐเกิดไม่สูญ

ปลูกที่กินกินที่ปลูกสุขเพิ่มคูณ

หนี้สินสูญพูนความสุขทุกถิ่นไทย

พลเดช(14 ธค 2549)